Choroby neurologiczne to wszystkie schorzenia związane z nieprawidłowym organicznym funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego i obwodowego układu nerwowego.  Pojęcie to jest bardzo szerokie i obejmuje zarówno stosunkowo niegroźne problemy (np. bóle głowy), jak i nieuleczalne, prowadzące do pełnej zależności od osób trzecich choroby (np. stwardnienie zanikowe boczne).

Przyczyny występowania schorzeń neurologicznych są wyjątkowo zróżnicowane, w wielu przypadkach bardzo złożone lub nie do końca wyjaśnione.

Tlenoterapia hiperbaryczna skutecznie wspiera leczenie neurologiczne schorzeń takich jak:

 • udar mózgu,
 • zespoły otępienne,
 • choroba Parkinsona,
 • choroba Alzhaimera,
 • stwardnienie rozsiane,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • zaburzenia neurologiczne po urazach czaszkowo-mózgowych,
 • PTSD (Posttraumatic Stress Disorder),
 • zespół przewlekłego zmęczenia,
 • migrenowe bóle głowy,
 • depresja, nerwica, choroba dwubiegunowa,
 • zespół przewlekłego zmęczenia.

Tlenoterapia hiperbaryczna ma niezwykle korzystny wpływ na wspomaganie leczenia chorób obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Tlenoterapia hiperbaryczna dzięki poprawie metabolizmu komórkowego oraz usunięciu toksycznych gazów z krwioobiegu wpływa na odzyskanie przez pacjentów funkcji neurologicznych. Przez wzgląd na te czynniki jest stosowana w rehabilitacji neurologicznej. Komora hiperbaryczna umożliwia dostarczenie do organizmu tlenu pod zwiększonym ciśnieniem, przez co dotlenia mózg zwiększając jego aktywność, a tym samym wspomaga pracę układu nerwowego.

Tlen hiperbaryczny dotlenia mózg i zwiększa jego aktywność, a tym samym:

 • poprawia metabolizm w tkance nerwowej,
 • odżywia i pobudza uśpione komórki, przywracając ich właściwe funkcjonowanie,
  -poprawia warunki przepływu w mikrokrążeniu,
  -podnosi aktywność mózgu i koncentrację,
  -łagodzi stany depresyjne,
 • łagodzi obrzęk mózgu,
 • ochronnie wpływa na skutki udaru mózgu,
 • przyczynia się do zmniejszenia stopnia uszkodzenia mózgu, powstałego w wyniku udaru lub wylewu, a nawet do odwrócenia dysfunkcji (badania naukowców z Uniwersytetu w Tel Awiw dowodzą, że stan osób poddanych terapii hiperbarycznej znacznie się poprawił, dochodziło do ustąpienia paraliżu, wzrostu czucia i powrotu mowy, uśpione neurony zaczęły ożywać nawet po 3 latach od udaru),
  -przyczynia się do zmniejszenia stopnia uszkodzenia mózgu, powstałego w wyniku udaru lub wylewu, a nawet do odwrócenia dysfunkcji,
 • przyczynia się do zmniejszenia obrzęku mózgu i zwiększenia elastyczności erytrocytów,
 • zwiększa przepuszczalność do komórek źle ukrwionych Naukowcy z Uniwersytetu w Tel Awiw pod kierownictwem Dr Shai Efrat przeprowadzili badania według których dzięki zastosowaniu terapii hiperbarycznej w rehabilitacji neurologicznej można odwrócić dysfunkcje powstałe po udarze mózgu. Uśpione neurony zaczęły ożywać nawet po 3 latach po udarze. Dostarczenie do tych komórek tlenu przy użyciu tlenowej terapii hiperbarycznej HBOT powoduje ich reaktywację. Jest to podstawa stosowania HBOT w leczeniu urazów, pourazowych uszkodzeń mózgu i porażeń mózgowych. Leczenie tlenem hiperbarycznym udaru mózgu przyczynia się do szybszej (wg. różnych źródeł od 40% do 100%) poprawy stanu klinicznego pacjentów. Rehabilitacja neurologiczna wymaga dodatkowych dostaw tlenu. Dzięki zabiegom w komorze hiperbarycznej 10-krotne zwiększenie poziomu tlenu ,zapewnia energię konieczną do odbudowy połączeń między neuronami i stymuluje nieaktywne komórki.
  Istnieją dowody kliniczne znaczącego złagodzenia objawów mózgowego porażenia dziecięcego, takich jak spastyczność oraz zaburzenia widzenia, słuchu i mowy. Tlenoterapia hiperbaryczna stanowi ważne leczenie uzupełniające, które w połączeniu z odpowiednią rehabilitacją i innymi formami terapii umożliwia znaczącą poprawę stanu dzieci z tym schorzeniem.
 • Terapia Hiperbaryczno – Tlenowa poprzez stymulację metabolizmu komórkowego, zwiększenie natlenienia krwi krążącej oraz stymulację procesu angiogenezy naczyń mózgowych (tworzenia nowych naczyń krwionośnych mózgu) może zatrzymać lub znacznie spowolnić progres choroby Alzheimera poprzez lepsze odżywienie okolicy ciemieniowo – skroniowej. Stosowanie HBOT może stanowić nie tylko element rehabilitacji neurologicznej, ale również doskonałą, nieinwazyjną formę profilaktyki rozwoju zespołów otępiennych poprzez stymulację dotlenienia i metabolizmu komórek mózgu. Te same mechanizmy wpływu terapii tlenem hiperbarycznym na ośrodkowy układ nerwowy odpowiadają za poprawę jakości życia pacjentów dotkniętych również chorobą Parkinsona czy też stwardnieniem rozsianym (SM).
 • Badania kliniczne potwierdzają wpływ terapii hiperbarycznej na dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, jednoznacznie stwierdzają poprawę stanu zdrowia pacjentów. Zabieg w komorze hiperbarycznej poprawia koncentrację i zdolności poznawcze, polepsza kontakt wzrokowy, obniża poziom stresu i poprawia jakość snu.
  Włączenie do leczenia tlenu hiperbarycznego powoduje znaczącą poprawę efektów leczenia poprzez skrócenie czasu potrzebnego na przywrócenie pełnej funkcji uszkodzonego nerwu w samoistnym porażeniu nerwu twarzowego. Wysokie dawki tlenu hiperbarycznego obniżają mózgowy przepływ krwi, co powoduje redukcję ciśnienia śródczaszkowego. Tym samym przywrócony zostaje metabolizm tlenowy w tkance mózgowej i usuwane są zaburzenia powodowane niedotlenieniem, niedokrwieniem, obrzękiem i zaburzeniami w działaniu enzymów. Wzrost ciśnienia parcjalnego tlenu powoduje zwiększenie zasięgu dyfuzji tlenu z naczyń mózgowych. Tlen dociera w zwiększonych ilościach do obszarów uprzednio niedotlenionych.

Właściwe utlenianie komórek nerwowych, w tym obszaru mózgu, osiągalne wyłącznie dzięki stosowaniu tlenoterapii hiperbarycznej HBOT odpowiada za zdecydowane obniżenie stanów depresyjnych i przewlekłego stresu, stanowiąc kluczowy element terapii w tym zakresie.