Autyzm nie jest chorobą, tylko zaburzeniem rozwoju mózgu, charakteryzującym się upośledzeniem relacji społecznych.

Autyzm określany jest jako całościowe zaburzenie rozwoju okresu wczesnodziecięcego, charakteryzujące się upośledzeniem w interakcji społecznej, deficytami w komunikacji np. opóźnienie w rozwoju mowy lub jej brak, ograniczonymi albo uporczywymi zachowaniami i zainteresowaniami, dotyczącymi szczególnie obiektów w najbliższym otoczeniu. Ze względu na zakres symptomów, ten stan nazywany jest zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD). Coraz częściej zwraca się uwagę na to, że może być ono uwarunkowane genetycznie innym wzorcem funkcjonowania mózgu. Dotyczy głównie kontaktów społecznych, umiejętności komunikacyjnych i sztywnego przywiązania do pewnych schematów. Pierwsze objawy występują przed ukończeniem 3. roku życia, mogą być obecne już w okresie niemowlęcym, częściej dotyka chłopców niż dziewczynek. Dokładna przyczyna anomalii nie jest znana, wiele z istniejących teorii wiąże jej etiologię z wczesnymi uszkodzeniami neuropoznawczymi w mózgu. Autyzm jest obecnie rozważany jako zaburzenie wieloczynnikowe, będące wynikiem interakcji pomiędzy genami i środowiskiem. Czynniki środowiskowe, określane ogólnie jako całe spektrum wpływów pozagenetycznych, oddziaływują na zdrowie człowieka jeszcze przed zapłodnieniem, jak i przez całe życie, zarówno prenatalne jak i postnatalne. Wśród innych zaburzeń mieszczących się w spektrum autyzmu (ASD) są:

– zespół Aspergera

– mutyzm wybiórczy

– dziecięce zaburzenia dezintegracyjne (zespół Hellera);

– całościowe zaburzenia rozwojowe.

Od kilku lat we wspomaganiu terapii łagodzenia objawów z powodzeniem wykorzystuje się komory hiperbaryczne. Pozwalają zniwelować liczne problemy neurologiczne stanowiące podstawę autyzmu.

Tlenoterapia hiperbaryczna nie może wyleczyć autyzmu, natomiast znacząco poprawia jakość życia osoby dotkniętej tym zaburzeniem i jego rodziny.

Zalety hiperbarii we wspomaganiu terapii łagodzenia objawów autyzmu to:

 • Zmniejszenie stanu zapalnego mózgu
 • Wzmaganie produkcji komórek macierzystych
 • Zapobieganie atakom bakterii i grzybów odpowiedzialnych za choroby
 • Sprawne usuwanie toksyn z organizmu
 • Przyspieszenie regeneracji jelit

Poprawa następuje na bardzo wielu płaszczyznach:

 • Poprawę koncentracji, większą aktywność
 • Poprawę działania układu odpornościowego
 • Lepszą jakość snu
 • Poprawę zdolności językowych
 • Zmniejszenie problemów jelitowych
 • Zwiększenie sprawności motorycznej
 • Lepszą zdolność do komunikowania się
 • Wzrost apetytu
 • Poprawę na polu emocjonalnym – mniejsza drażliwość

 

Zwykle zaleca się serię np. 10-40 godzin spędzonych w komorze hiperbarycznej. Tlenoterapia hiperbaryczna silnie dotlenia mózg i całe ciało, poprawiając przepływ krwi. Jak wiadomo, krew transportuje tlen. Ten z kolei odżywia komórki mózgu i stymuluje je do działania. Powstają nowe komórki i tworzą się połączenia między nimi. Ponadto namnażają się nowe komórki macierzyste. Jednocześnie dzięki hiperbarii znacznej redukcji ulegają stany zapalne. Organizm pozbywa się toksyn, bakterii i drożdżaków, które dodatkowo nasilają objawy każdej choroby. Dzięki tlenoterapii zmniejsza się stres oksydacyjny, który również sprzyja rozwojowi wielu schorzeń, w tym nowotworów. Z tych samych powodów tlenoterapia hiperbaryczna sprawdza się we wspomaganiu terapii objawów zespołu Aspergera oraz ADHD. Ponadto wspiera powrót do sprawności po przebytych udarach.