Kardiologia – choroby układu krążenia

Kardiologia to dziedzina medycyny zajmująca się chorobami serca i układu krążenia. Kardiologia to obecnie jedna z kluczowych dziedzin medycyny, jako że schorzenia układu sercowo-naczyniowego zajmują czołowe miejsce na liście najczęstszych przyczyn zgonów w krajach rozwiniętych.

Układ krwionośny zajmuje się rozprowadzaniem wszystkich niezbędnych do życia substancji po całym organizmie. Funkcjonowanie pozostałych układów jest ściśle związane ze stanem układu krążenia.

Tlenoterapia hiperbaryczna wspomaga pracę serca i poprawia stan pacjentów cierpiących na choroby układu krążenia. Tlen nie tylko wspomaga pracę zdrowego serca, ale też – jak pokazują badania – może znacząco pomóc w terapii uszkodzeń tego organu. Zastosowany pod zwiększonym ciśnieniem, w komorze hiperbarycznej, poprawia efekty leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego. Zwiększa dopływ tlenu do serca i dzięki temu skutecznie zapobiega uszkodzeniom mięśnia serca i atakom serca m. in. u osób z zespołem wieńcowym. Tlenoterapia hiperbaryczna jest pomocna w leczeniu:
– chorób związanych z niedotlenieniem tkanek
– miażdżycy
– nadciśnienia
– martwiczych infekcji tkanek miękkich
– ostrego niedokrwienia tkanek miękkich
– zapalenia śródpiersia pooperacyjnego.

Pozytywny wpływ tlenoterapii hiperbarycznej na układ krążenia:
wzmożenie procesu angiogenezy i neowaskularyzacji
wzmocnienie oraz zwiększenie elastyczności naczyń krwionośnych
normalizacja parametrów reologicznych krwi
obniża poziom katecholamin we krwi (związki przyśpieszające akcję serca)
ograniczenie powikłań sercowo-naczyniowych
zmniejszenie hipoksji tkanek
skrócenie czasu trwania bólu wieńcowego
zmniejszenie lub całkowite usunięcie zaburzeń rytmu i przewodnictwa serca
spadek ilości dodatków skurczowych do normalnej pracy serca
poprawa kurczliwości mięśnia sercowego
spadek ilości dodatków skurczowych do normalnej pracy serca
poprawia pojemność minutową serca
zmniejsza nasilenie objawów hiperwentylacji.